De Sfeer Maecker

De Sfeer in en Rond uw Huis

Het belang van energie-efficiënt bouwen

zon

De bouwsector in Nederland verandert snel, en duurzaamheid staat steeds meer centraal. Een van de nieuwste ontwikkelingen in deze sector is de Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) norm. In dit artikel bespreken we wat de BENG norm inhoudt, waarom het belangrijk is, en hoe je de energieprestaties van je gebouw kunt laten berekenen. 

Wat houdt de BENG norm In? 

BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw en is een norm die de energieprestatie van gebouwen meet. Deze norm houdt rekening met drie hoofdindicatoren: 

 1. Energiebehoefte: De hoeveelheid energie die nodig is voor verwarming en koeling. 
 2. Primair fossiel energiegebruik: De hoeveelheid fossiele brandstoffen die een gebouw verbruikt. 
 3. Aandeel hernieuwbare energie: Het percentage energie dat afkomstig is van hernieuwbare bronnen zoals zonnepanelen en windenergie. 

Voor een nauwkeurige berekening en om te voldoen aan deze norm, kun je een BENG berekening laten uitvoeren. 

Waarom is de BENG norm belangrijk? 

De BENG normen zijn sinds 2021 verplicht voor alle nieuwbouwprojecten in Nederland. Deze normen zijn ingesteld om de CO2-uitstoot te verminderen en bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen van het land. Een BENG berekening helpt ontwikkelaars en huiseigenaren om te voldoen aan deze eisen en om de energie-efficiëntie van hun gebouwen te verbeteren. 

 • Duurzaamheid: Door te voldoen aan de BENG eisen, draag je bij aan een duurzamere toekomst. 
 • Kostenbesparing: Energiezuinige gebouwen hebben lagere energiekosten, wat op de lange termijn voordelig is voor huiseigenaren. 
 • Waardevermeerdering: Gebouwen die voldoen aan de BENG normen zijn aantrekkelijker op de vastgoedmarkt en kunnen een hogere waarde hebben. 

Hoe laat je de energieprestaties van je gebouw berekenen? 

Het laten berekenen van de energieprestaties van je gebouw is een proces dat je het beste kunt overlaten aan professionals. Deze experts kunnen de energieprestaties van je gebouw nauwkeurig berekenen en adviseren over mogelijke verbeteringen. Om direct een berekening te laten uitvoeren, kun je een BENG berekening aanvragen. 

De Stappen van een energieprestatieberekening 

 1. Voorbereiding: Verzamel alle benodigde bouwtekeningen en gegevens over het gebouw. 
 2. Analyse: Een professional analyseert de energiebehoefte, het fossiele energiegebruik en het aandeel hernieuwbare energie van het gebouw. 
 3. Advies: Op basis van de resultaten ontvang je advies over hoe je de energieprestatie van het gebouw kunt verbeteren. 
 4. Implementatie: Voer de aanbevolen maatregelen uit om te voldoen aan de BENG normen. 

Praktische tips voor energie-efficiënt bouwen 

 • Isolatie: Zorg voor goede isolatie in muren, daken en vloeren om de energiebehoefte te verminderen. 
 • Ventilatie: Gebruik energiezuinige ventilatiesystemen die de luchtkwaliteit verbeteren zonder veel energie te verbruiken. 
 • Hernieuwbare Energie: Installeer zonnepanelen of windturbines om het aandeel hernieuwbare energie te verhogen. 
 • Slimme Technologie: Maak gebruik van slimme thermostaten en energiebeheer systemen om het energieverbruik te optimaliseren. 

Het naleven van de BENG normen is essentieel voor iedereen die betrokken is bij de bouw of renovatie van gebouwen in Nederland. Het helpt niet alleen om te voldoen aan de wettelijke eisen, maar draagt ook bij aan een duurzamere toekomst en kan aanzienlijke kostenbesparingen opleveren. Voor meer informatie en om een nauwkeurige berekening te laten uitvoeren, kun je terecht bij Duraplus voor een BENG berekening

Het integreren van de BENG normen in je bouwprojecten zorgt voor een betere leefomgeving en draagt bij aan de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan. Begin vandaag nog met het verduurzamen van je gebouw en profiteer van de voordelen die energie-efficiënt bouwen te bieden heeft.

zon