De Sfeer Maecker

De Sfeer in en Rond uw Huis

i-Tree helpt jou bij jouw beleidsplan

Een van de belangrijkste dingen van onze leefomgeving zijn bomen. Ze geven namelijk grote waarde aan onze omgeving, door bijvoorbeeld de luchtkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten. Door middel van i-Tree kun je daarom nu de waarde van jouw bomen inschatten. Bij BTL Advies kun je terecht voor i-Tree en de werking hiervan. 

Bereken de waarde met i-Tree  

i-Tree is een softwareprogramma die de waarde van jouw bomen kan berekenen. Door middel van de resultaten van het programma kun jij met beleid, beheer en ontwerp gericht sturen op de groene baten. Het is immers belangrijk om te weten hoeveel water een boom vasthoudt en in welke mate de boom bijdraagt aan een betere luchtkwaliteit. 

Een belangrijk onderdeel van de leefomgeving  

Bomen zijn belangrijk voor de waterhuishouding in steden en dorpen. Ook zijn ze essentieel voor een gezond leefklimaat, doordat bomen voor een betere luchtkwaliteit zorgen. Daarom wil je te allen tijde inschatten wat de exacte waarde is van een individuele boom of het gehele bomenbestand. i-Tree maakt dit voor jou mogelijk en kan voor elke boom bepalen wat de baten zijn. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om deze waardes voor de toekomst in te schatten. 

i-Tree biedt hulp bij jouw toekomstige beleidsplan  

Door deze waarden te laten berekenen door i-Tree kun jij een betere verzorging en onderhoud aan jouw bomen bieden. Op deze manier kun jij namelijk de waarde van de bomen optimaal benutten en zal ook de veiligheid verbeteren. Jouw beheer en beleid kan dus aan de hand van de gegeven data aangepast worden. Ook kun je aan de hand van i-Tree uitrekenen wat de impact van het wegvallen van bomen zal zijn. Er kunnen immers altijd boomziekten- en aantastingen plaatsvinden, waardoor deze weggehaald moeten worden.