De Sfeer Maecker

De Sfeer in en Rond uw Huis

Specifieke kennis bij heitoezicht Nederland

heitoezicht Nederland

Ben je op zoek naar mensen die specifieke kennis hebben over de uitvoering van funderingswerken? Heitoezicht Nederland kan je hierbij helpen! Ze kunnen het toezicht bij paalfundering verzorgen. Hier zijn de toezichthouders actief en denken ze met je mee. Ze kunnen ook de rol van het heiwerk opnemen. Je krijgt hulp bij het bepalen van welke afmetingen de heipalen moeten hebben. Ook krijg je hulp om trillings- en geluidsmetingen uit te voeren om zo toe te zien dat er geen overlast wordt veroorzaakt. Na afloop wordt er toezicht gehouden op het heiwerk door een visuele inspectie, dit kan ook met een akoestische doormeting.

heitoezicht Nederland

Toezicht houden op de paalfundering

Paalfundering is nodig wanneer de grond niet stevig is. Hierdoor voorkom je dat de grond gaat inzakken of scheuren. Het is ook belangrijk dat dit op de juiste manier geplaatst wordt. De kwaliteit van de paalfundering ligt aan de bodemgesteldheid, de betontechnologie, de grondmechanica en de uitvoeringskennis. De toezichthouders van heitoezicht Nederland zorgen ervoor dat alles correct wordt geplaatst. Het ene project is moeilijker dan de andere, waardoor er vooraf altijd wordt afgesproken of dit allemaal wel mogelijk is. Uiteindelijk zal er een oplossing komen.